Eskeini ditzazkegun zerbitzuak

 

Hemen eskeintzen diren zerbitzuen artean ondorengoak bereizi ditzazkegu:

 -Higiezinen mota guztietako salerosketak

 -Era guztietako kontratuak: alokairua, salmenta, etab...

 -Eskrituren tramitazio osoa.

 -Finantzazioa. 

 -Aitorpen fiskal guztiak.

 -Aholkularitza fiskala: Herentzia, erosketa, berrinbertsioa, etab...

 -Balorazioak.

 -Peritaje Judizialak. 

 

Etxe bilatzailea